Solární systémy
Firma JH TECHNIK s.r.o. ve spolupráci s firmou VacuSoll s.r.o., která je výrobcem solárních systému pro Vás připravila nabídku solárních systémů pro ohřev užitkové vody, ohřev bazénů, přitápění jak v domácnostech tak v průmyslových a hospodářských budovách tzn. tam, kde je zapotřebí tepelné energie.

Úspory při využití solární energie kolektory typu VacuSol®:
55-90 % nákladů spojených s přípravou teplé užitkové vody
25-40 % nákladů spojených s vytápěním

Princip činnostiVacuSol
Solární vakuový kolektor VacuSol® je moderní výrobek ryze českého původu, který navazuje na dlouholetý vývoj prováděný Akademií věd České republiky. Kolektor se skládá z patnácti skleněných trubic, uložených v nosném rámu.
V těchto trubicích je měděný absorbér opatřený vysoce selektivní absorpční vrstvou, která přijímá sluneční záření. Tepelná energie je odváděna z absorbéru pomocí tzv. „tepelných trubic“ naplněných vysoce prchavou látkou do expandéru, kde předává svoji tepelnou energii pracovní kapalině. Ze skleněných trubic je odčerpán vzduch na elektronkové vakuum.

Informace, objednávky, projekty
Naše firma připravila základní projekty pro 4 člennou rodinu pro:
a) ohřev užitkové vody
b) ohřev užitkové vody s dotápěním
Systém je navržen s vakuovými kolektory VacuSol a je přizpůsobován konkrétním podmínkám dle Vašich požadavků.

Dotace
V případě realizace můžete požádat fond životního prostředí o dotaci, která se pohybuje pro:
a)solární systémy pro ohřev TUV až do 50% nákladů,nejvýše do 50.000 Kč.
b)solární systémy pro ohřev TUV s dotápěním do 50% nákladů nejvýše do 60.000 Kč.

Vyřizování dotací u státního fondu životního prostředí za Vás firma JH Technik zajistí.
Pokud budete mít zájem o zpracování cenové kalkulace, prosím kontaktujte některou z našich poboček.

Mimo tyto systémy projektujeme a dodáváme systémy od firem Buderus, Viessmann a Vailant

Realizace:
Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec