Fotovoltaické systémy Kyocera a Solyndra
Firma JH Technik pro Vás připravila základní nabídku fotovoltaických systémů od výrobce Kyocera a následně i Solyndra jak pro rodinné domy tak pro projekt fotovoltaické elektrárny s dodávkou do distribuční sítě. Pro výrobu energie je použit panel od výrobce Kyocera, který je vyroben z polykrystalického křemíku o nominálním výkonu 205 W, kde výrobce garantuje stálost technických parametrů po dobu 20 let s životností 30-35 let, nebo PV systém Solyndra - tenkostěnný křemík - vhodný pro rovné střechy.

Výhody
Nejlevnější energie-nevyčerpatelný zdroj:
Fotovoltaické elektrárny vyrábějí elektřinu ze slunečního záření , která se buď prodá do sítě elektrického vedení nebo může být použita pro provoz Vašeho domu, bytu, na zahradách a chatách, ale také ve velkých podnikových provozech atd. Účinnost polykrystalických článků Kyocera je v této době až 16%. Zařízení se dá namontovat na pozemek, střechy rovné i šikmé, fasády budov atd.
Odolnost:
U fotovoltaických panelů jsou kladeny velmi tvrdé požadavky na odolnost proti povětrnostním vlivům. Panely Kyocera jsou vyrobené z tvrzeného skla s EVA folií, která je velmi odolná proti nežádoucím povětrnostním vlivům (vítr, kroupy, déšť atd.)Výkonové parametry výrobce garantuje na 20 let, kde výkon poklesne max.na 80% svých nominálních hodnot. Fotovoltaický systém má životnost 30-35 let.

Instalace
Fotovoltaické panely se montují zpravidla na střechy objektů, volné plochy, pláště budov atd., při instalací do 5 KWh převážně na střechy rodinných domů nebo pozemku k nim přilehlých. Dodávky elektrické energie přímo do veřejné distribuční sítě jsou dnes nejrozšířenější a zastupují 90 % všech fotovoltaických systémů. Stejnosměrný proud vyrobený při fotovoltaickém jevu je přes měnič napětí dodáván přímo do veřejné distribuční sítě. Množství vyrobené elektrické energie je měřeno elektroměrem. Provozovatelé distribučních elektrických soustav jsou ze zákona povinni elektřinu vyrobenou v obnovitelném zdroji energie vykupovat za cenu stanovenou ERÚ po dobu dvaceti let od uvedení zdroje do provozu. Po uplynutí této doby lze fotovoltaický systém dále užívat pro pokrytí vlastní spotřeby elektrické energie. Životnost fotovoltaických panelů je více jak 30 let, fotovoltaické panely Kyocera až 35 let. Fotovoltaické panely jsou v naší zeměpisné šířce vhodné orientovat směrem na jih (+/-15°) pod úhlem sklonu panelu cca 30-40°. Velmi důležitý je i výběr lokality umístění fotovoltaického systému. Nejvýhodnější je pokud možno s největší roční svítivostí.

Ceník projektů pro domy a elektrárny:
Prosím zašlete Váš požadavek na naše mailové adresy nebo nás kontaktujte telefonicky.